Priser

Veiledende prisliste

 

Ikke avbestilt time belastes med 80% av honorar. Prisene er veiledende og kan variere. For nøyaktig kostnadsoverslag, ta kontakt for konsultasjon.
Ved behandling med kroner, broer fasader, innlegg, proteser og skinner kommer utgiftene til tanntekniker i tillegg. 
Tannteknikerutgiftene legges til regningen uten avanse. 
Med "Tid" menes debitering etter medgått tid med timehonorar. 

PR. Aug. 2013

  Enkel:   Komplisert:
Konsultasjon/ undersøkelse av fast pasient uten bilder 490,-    
Undersøkelse med 2 BW-rtg. Og hygienekontroll /rens /instruksjon 850,-    

To BW 220,-    
Ett røntgen bilde 110,-    
Omfattende røntegn status (Mer en syv bilder) 830,-    
Ortopantogram 690,-    

Forebyggende behandling (fjerning av tannstein/bakteriebelegg) Tidsdebitering    
Fluorterapi 85,-    
       
Tannfarget fylling (plast) 1 flate 670,- 1080,- 1230,-
Tannfarget fylling (plast) 2 flate 1240,- 1490,- 1800,-
Tannfarget fylling (plast) 3 flate el. fler 1620,- 1960,- 2200,-
Endo 1 kanal 2270,-    
Endo 2 kanaler 3190,-    
Endo 3 kanaler 4640,-    
       
Fullkorne uten stift i porselen/gull (PG-krone) 6130,- +hyg.tilegg    
Cerec høy 5920,- +hyg.tilegg    
       
Partiel protese 15450,-    
Helprotese en kjeve 11230,-    
Helprotese to kjever 19470,-    
       
Bittskinne med oppfølging 3610,-    
Snorkeskinne (inkl tekniker og oppfølging) 8000,-    
Ekstraksjon av tann 1080,-   1700,-
Kirurgisk fjernelse av tann 3250,-    
En bedøvelse (enkel injeksjon fortann) 125,-    
Oppdekking og engangsutstyr pr. konsultasjon 180,-    
Bleking en kjeve 2100,- m. blekemiddel    
Bleking to kjever 4200,- m. blekemiddel    
Blekmiddel 1 stk ampulle 410,-    
Klinikkbleking Zoom 4500,-    

     
Periodonitt behandling - Systematisk rens/depurasjon.
     
Takst 501, 30 min (refusjonsberettiget) 950,-    
Tidsdebitering (takst 501, refusjonsberettiget)      
Timehonorar 1670,-    
       
Tannpleier 30 min inkl. oppdekking 710,-    
Tannpleier rens Tidsdebitering    
Oppdekking og engangsutstyr pr. konsultasjon 110,-    
Timehonorar 1410,-    
       
Colosseumklinikken © 2014